381/1987

Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 1987

Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/82) 17§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

17 §

Kunnan on myös huolehdittava lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, kehitysvammaisten erityishuollon sekä vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien, ottolapsineuvontaan ja isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen samoin kuin perheasioiden sovitteluun sekä elatusavun turvaamiseen kuuluvien toimenpiteiden, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvien palveluiden sekä muiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on lisäksi erikseen säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 219/86
Sosiaalivaliok. miet. 40/86
Suuren valiok. miet. 260/86

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.