375/1987

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1987

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 31§:n ja 32§:n sekä 15 päivänä marraskuuta 1974 Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain (839/74) 4§:n nojalla:

1 §

Kalastusasetuksen 8§:ssä tarkoitetut isotrysät ja muut lohenpyyntiin erityisesti soveltuvat langasta kudotut pyydykset, lukuun ottamatta ajoverkkoja Suomen aluevesien ulkopuolella, saadaan asettaa pyyntiin meressä Pohjanlahdella leveysasteiden 60°43,1'N ja 62°30'N välisellä alueella aikaisintaan 5 päivänä kesäkuuta, leveysasteiden 62°30'N ja 64°10'N välisellä alueella aikaisintaan 10 päivänä kesäkuuta sekä leveysasteen 64°10'N pohjoispuolella aikaisintaan 16 päivänä kesäkuuta.

Johtolaitteet, vaajat sekä muut sellaiset pyydysten osat, jotka eivät kalasta, saadaan asettaa veteen seitsemän vuorokautta 1 momentissa mainittuja aikoja aikaisemmin.

Edellä 1 momentissa mainittu rajoitus ei kuitenkaan koske silakan ja muikun pyyntiin käytettyjä isojarysiä, joiden silmäkoko ei ole suurempi kuin 56 millimetriä johtolaitetta lukuun ottamatta.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan mitä eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä annetussa asetuksessa (411/83) on säädetty.
2 §

Simo- ja Kiiminkijoessa on kalastus kielletty kosteverkolla eli laiskalla ja verkolla tai liikkuvalla rihmapyydyksellä, jonka silmäkoko on suurempi kuin 110 millimetriä tai solmuväli suurempi kuin 55 millimetriä. Muulla verkolla ja liikkuvalla rihmapyydyksellä lukuun ottamatta siian lippoamista kalastaminen on kielletty perjantain kello 18.00 ja maanantain kello 18.00 välisenä aikana.

Kaikenlainen kalastus 1 momentissa mainituissa joissa, lukuun ottamatta hauen ja mateen koukkukalastusta, nahkiaisen pyyntiä sekä siian lippoamista, on kielletty syyskuun 1 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun.

3 §

Merilohen ja meritaimenen kalastus ajo- ja kiintosiimalla on kielletty meressä Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä, lukuun ottamatta pituusasteesta 22°30,1'E eli Bengtskärin majakasta itään olevaa merialuetta huhtikuun 8 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun.

Edellä 1 momentissa säädetystä rajoituksesta maa- ja metsätalousministeriö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia.

Tämä kielto ei koske Suomen aluevesillä merilohen ja meritaimenen kalastuksessa käytettäviä siimoja, joissa on enintään 150 koukkua alusta kohden.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1987 ja on voimassa vuoden 1987 loppuun.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.