357/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 75§:n otsikko ja 88§, sekä

lisätään 75§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

75 §
Ajokortin peruuttaminen

Jos ajokortin haltija ei enää terveytensä puolesta täytä ajokortin saamisen edellytyksiä, mutta on ilmeistä, että este on tilapäinen, poliisi voi kokonaan peruuttamisen sijasta peruuttaa ajokortin määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi.

88 §
Turvavyön ja muun istuimen turvalaitteen käyttö

Henkilö- ja pakettiautossa kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä.

Turvavyön käyttövelvollisuus ei kuitenkaan koske:

1)henkilöä, jolta sairaus, vamma tai muu erityinen syy estää turvavyön käyttämisen;

2)henkilöä, joka ei voi käyttää turvavyötä sen vuoksi, että autossa on useampia matkustajia kuin siihen asennettuja vöitä; eikä

3)ammattimaiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henkilöauton kuljettajaa ja muuta kuin etuistuimella matkustavaa matkustajaa.

Alle 150 cm:n pituinen henkilö voi matkustaa tarkoitukseen soveltuvassa turvaistuimessa tai muussa turvalaitteessa taikka käyttää turvavyöstä pelkkää lantio-osaa, jollei hän käytä turvavyötä turvatyynyllä istuen.

Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa turvavyö kiinnitettynä tai lapsen koolle soveltuvassa turvalaitteessa. Jos lapsen mukana kuitenkin matkustaa hänen holhoojansa tai huoltajansa, on hän vastuussa turvavyön tai turvalaitteen käytöstä.

Asetuksella voidaan säätää kuljetuksen tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia turvavyön käytöstä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1987.

Hallituksen esitys 247/86
Liikennevaliok. miet 7/86
Suuren valiok. miet. 253/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.