352/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), uusi näin kuuluva 2 a kohta:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 000 markkaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 73/86
Toisen lakivaliok. miet 13/86
Suuren valiok. miet. 277/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.