351/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 9 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

9 §

Osakeyhtiön perusilmoituksessa on mainittava

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty;

3) yhtiön toimiala;

4) yhtiön kotipaikka;

5) yhtiön postiosoite;

6) osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo sekä vähimmäispääoma ja enimmäispääoma, jos yhtiöjärjestyksessä on näitä koskevia määräyksiä;

7) osakepääomasta maksettu määrä;

8) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva määräys, jonka mukaan yhtiössä voi olla erilajisia osakkeita, sekä tällaisten osakkeiden lukumäärä lajeittain;

9) yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 3 §:ssä tarkoitettu määräys ja sitä mahdollisesti koskeva valtioneuvoston lupa;

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäsenen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka;

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, kummankin täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka;

12) milloin yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; sekä

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön toiminimen kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja kotipaikkansa.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 73/86
Toisen lakivaliok. miet 13/86
Suuren valiok. miet. 277/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.