347/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Ympäristöministeriön päätös kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman alistamisesta vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi

Ympäristöministeriö on aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain 12 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (204/87), nojalla päättänyt:

1 §

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma on alistettava vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi, jos suunnitelmaan sisältyvät torjuntakaluston hankintakustannukset jonakin vuonna ylittävät 1 miljoona markkaa tai jos usealle vuodelle ajoittuva yksittäinen hankinta ylittää vastaavan rajan.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Ylitarkastaja
Olli Pahkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.