346/1987

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annetun valtioneuvoston päätöksen (337/79) 1 §:n 2 momentin ja 2 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (656/84), näin kuuluviksi:

1 §

Korvausta suoritetaan, jollei sopimusta suuremmasta korvauksesta ole tehty tai uuden omaisuuden hankinta-arvoa näytetä merkittävästi pienemmäksi tai suuremmaksi, seuraavat markkamäärät:

 
                                       Sisä-      Rannikko-,      Valta- 
                                      liikenne      itämeren       meri- 
                                                 ja pohjan-      liikenne 
                                                  meren 
                                                  liikenne  
A. Aluksessa asuva henkilökunta:
   1.Päällikkö, konepäällikkö, yliperämies     6 800        10 900       13 000 
   2.Muu henkilökunta                     4 650         7 850        9 200 
B. Henkilökunta, joka ei asu aluksessa:
   1. Päällikkö                           2 500 
   2. Muu henkilökunta                    1 700 

2 §

Aluksessa asuvaan henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle suoritetaan korvauksena 1 momentissa tarkoitetuista vapaa-ajan tarvikkeista kuitenkin enintään 11 200 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.