326/1987

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1987

Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Oikeusministeriö on muuttanut vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun oikeusministeriön päätöksen (919/86) 1§:n sekä 2§:n johdantolauseen sekä 1 ja 4 kohdan näin kuuluviksi:

1 §

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto huolehtii lääninhallituksen sijasta ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta:

1) kun täytäntöönpano koskee naiselle tuomittua rangaistusta ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 31 päivän joulukuuta 1986 jälkeen; sekä

2) kun täytäntöönpanotehtävät vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/75) ja tämän päätöksen mukaan muutoin kuuluisivat Hämeen lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 31 päivän maaliskuuta 1987 jälkeen.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanoon sovelletaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annettua asetusta seuraavin poikkeuksin:

1) asetuksen 1§:n 1 momentissa, 2§:n 3 ja 4 momentissa, 3§:n 2 ja 3 momentissa ja 4§:n 3 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja sekä 2§:n 2 momentissa tarkoitettu väliaikainen täytäntöönpanokirja lähetetään lääninhallituksen sijasta vankeinhoito-osastolle;


4) asetuksen 7§:n 2 momentissa, 8§:n 3 momentissa ja 14§:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään vankeinhoito-osastolle;



Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1987

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Vt. Vanhempi hallitussihteeri
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.