314/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta

Valtioneuvosto on pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 3 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 5 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun pienyrittäjän valtionverotuksessa verotettavan enimmäisvuositulon määrä on 40 200 markkaa.

2 §

Vuosilomarahan suuruus on 1 000 markkaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987 ja sitä sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1987 alkavana ja 31 päivänä maaliskuuta 1988 päättyvänä lomakautena suoritettavaan vuosilomarahaan.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Apulaisosastopäällikkö
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.