309/1987

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1987

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 46§:n 2 momentti, 48§:n 3 momentti sekä 54§:n 1 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 45§:n 3 momentti, 48§:n 3 momentti ja 54§:n 1 momentin 1 kohta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (54/86) ja 46§:n 2 momentti 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (578/84), sekä

lisätään lakiin uusi 21 a ja 22 b§ seuraavasti:

21 a §

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja saa valmistaa tai valmistuttaa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän teoksen kappaleen täyttäessään kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) 21§:ssä säädettyä tallentamisvelvollisuuttaan.

22 b §

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ja muu radio- tai televisiolähetyksen edelleen lähettäjä saa lähettää edelleen johtoja pitkin yleisön vastaanotettavaksi kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) 16§:ssä tarkoitettuun radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän teoksen samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta.

Tekijällä on edelleen lähettämisestä oikeus korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 22 a§:ssä tarkoitetun järjestön välityksellä. Jollei korvausta vaadita todisteellisesti kahden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen raukeaa.

Tarkempia säännöksiä tämän pykälän soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

45 §

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laitteeseen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3§:ssä, 11§:n 1-3 momentissa, 12§:n 2 momentissa, 14§:n 1 momentissa, 17, 20, 21 ja 21 a §:ssä, 22§:n 1 momentissa, 22 a, 22 b, 26 a-26 h, 27-29, 41 ja 42§:ssä on säädetty.

46 §

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaaditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti sovellettava, mitä 11§:n 1-3 momentissa, 12§:n 2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 21 ja 21 a§:ssä, 22§:n 1 momentissa sekä 26 a-26 h §:ssä on säädetty.

48 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11§:n 1-3 momentissa, 14§:n 1 momentissa, 20, 21 ja 21 a§:ssä sekä 22§:n 1 momentissa on säädetty. Lisäksi lähetyksen johtoja pitkin tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 a ja 22 b§:ssä on säädetty.

54 §

Asia ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin asetuksella säädetään, milloin kysymys on:

1)14§:n 2 momentissa, 16§:n 2 momentissa, 22§:n 2 momentissa, 22 b§:ssä, 47§:n 1 momentissa tai 47 a§:ssä tarkoitetusta korvauksesta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 16/86
Liikennevaliok. miet. 6/86
Suuren valiok. miet. 239/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.