303/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/82) 7 § ja

lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

7 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16§:n 2 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ennakoiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle.

Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16§:n 1 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuksien määrät edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkistaa samalla ennakoiden määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta.

Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavat ennakot viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.

8 §

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoeriä 7 §:n 3 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakoina on jo ennen tarkistusta suoritettu arvioituja määriä enemmän, on maksettujen ennakkojen ja arvioitujen osuuksien määrien erotus palautettava maksajille tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.