255/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Potilasvahinkolain (585/86) nojalla henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen mitä työntekijäin eläkelain 9§:ssä säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat ohjeet tarkistuksen tekemisestä.

2 §

Jos suoritettava jatkuva korvaus vaihdetaan sitä vastaavaksi pääomaksi, on tämän lain mukainen korotus otettava huomioon pääoma-arvoa määrättäessä.

3 §

Tämän lain mukaisen korotuksen on velvollinen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai potilasvakuutusyhdistys.

Korotuksista vakuutusyhtiöille ja potilasvakuutusyhdistykselle vuosittain aiheutuvien menojen rahoittamista varten tarpeellinen erä on otettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti huomioon potilasvahinkolaissa säädettyä vakuutusmaksua määrättäessä. Sanottujen korotusten rahoittamiseen tarvittava vakuutusmaksujen osa jaetaan vakuutusyhtiöiden ja potilasvakuutusyhdistyksen kesken sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 248/86
Talousvaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 244/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.