254/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki päihdeolojen kehitystä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen päihdeolojen kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ja suunniteltu ryhdyttäväksi päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kertomukseen sisällytetään alkoholiyhtiön kertomus alkoholiolojen kehityksestä.

2 §

Päihdeolojen kehitystä koskeva kertomus sisältää tiedot niistä 1 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sosiaali- ja terveydenhuollossa, raittiustyössä, alkoholivalvonnassa, opetustoimessa, poliisin ja tullin toiminnassa sekä alkoholiyhtiössä.

3 §

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa ja esittelee päihdeolojen kehitystä koskevan kertomuksen.

Kertomuksen valmistelusta huolehtivat sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö.

Opetusministeriön, sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön on toimitettava kertomusta koskevat esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan alkoholiyhtiön kertomuksen antamisesta eduskunnalle 26 päivänä heinäkuuta 1968 annettu laki (460/68).

Hallituksen esitys 104/86
Talousvaliok. miet. 10/86
Suuren valiok. miet. 233/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.