247/1987

Annettu 5 päivänä maaliskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös linja-autojen linjaliikenteen tuesta

Eduskunnan myönnettyä tarkoitusta varten määrärahan valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Linja-autojen linjaliikennettä tuetaan valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Tukea maksetaan linjaliikenteen ja säännöllisen aikataulun mukaan harjoitettavan lentokenttien terminaalikuljetuksia palvelevan tilausliikenteen hoitamiseen.

3 §

Tukeen oikeutettu litramäärä lasketaan samoin perustein kuin valtioneuvoston päätöksessä (579/86) tarkoitettu linja-autoliikenteessä käytetyn dieselöljyn polttoaineveron palautus. Tuen määrä on ajalla 1.8.1986-31.10.1987 15,9 penniä litralta ja ajalla 1.11.1987-31.12.1987 liikenneministeriön erikseen vahvistama määrä.

4 §

Tukea on haettava vuoden 1986 osalta erikseen siltä piiritullikamarilta, jonka alueella on hakijan kotipaikka. Muutoin tuen maksaa asianomainen piiritullikamari edellä 3 §:ssä tarkoitetun polttoaineveron palautuksen yhteydessä.

5 §

Vuotta 1986 koskevaan hakemukseen on liitettävä selvityksenä ajetuista kilometrimääristä linja-autoliikenteessä käytetyn dieselöljyn polttoaineveron palauttamista koskeva piiritullikamarin antama päätös tai muu piiritullikamarin vaatima selvitys.

6 §

Tukea on haettava vuoden 1986 osalta viimeistään 30.4.1987. Vuoden 1987 osalta tukea voidaan suorittaa piiritullikamarille viimeistään 31.1.1988 saapuneiden hakemusten perusteella.

7 §

Jos tukea haettaessa on annettu vääriä tai erehdyttäviä tietoja tai hakijalle on muusta syystä myönnetty liikaa tukea, piiritullikamarin tulee periä liikaa maksettu tuki tai sen osa hakijalta takaisin. Tällöin menetellään soveltuvin osin siten kuin valmisteverotuslaissa on liikaa palautetun veron takaisin perimisestä säädetty.


Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1987.

Tätä päätöstä sovelletaan ajalla 1.8.1986-31.12.1987 harjoitettuun linja-autoliikenteeseen.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1987

Ministeri
Christoffer Taxell

Vanhempi hallitussihteeri
Risto Tanni

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.