238/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 3§, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (451/81), näin kuuluvaksi:

3 §

Tätä lakia ei sovelleta metsänparannuslaeissa (413/67 ja 140/87), maatilalaissa (188/77) eikä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (24/81) tarkoitettuihin lainoihin tai muihin saamisiin. Valtioneuvostolla on valta erityisistä syistä päättää, ettei tätä lakia ole myöskään sovellettava erikseen määrättäviin muihin lainoihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 5/86
Valtiovarainvaliok. miet. 108/86
Suuren valiok. miet. 258/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.