227/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Laki työttömyyskassalain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 26 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 27 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26 §
Valtionosuus hallintokuluista

Edellä 1 momentin mukaan vuoden 1985 hallintokuluihin myönnetty valtionosuus maksetaan työttömyyskassalle 30 prosentilla korotettuna.


27 §
Valtionosuuden maksaminen

Työvoimaministeriö perii sosiaali- ja terveysministeriöltä puolivuosittain ammatillisten kurssikeskusten maksamien työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) mukaisen koulutustuen ansioon suhteutettujen lisätukien määrät. Sosiaali- ja terveysministeriö perii 29 §:ssä tarkoitetulta työttömyyskassojen keskuskassalta ja työttömyyskassoilta niiden osuudet lisätuesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Hallituksen esitys 172/86
Valtiovarainvaliok. miet. 30/86
Suuren valiok. miet. 210/86

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.