206/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta 30 päivänä tammikuuta 1987 annetun lain (110/87) 4§:n 1 momentin sekä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla:

1 §

Valtionhallinnon kehittämiskeskus perii suoritteistaan valtiolle maksun sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Kehittämiskeskuksen hallinnassa olevien toimitilojen käytöstä ja sen majoituspalveluksista peritään seuraavat maksut:

Munkkiniemen toimitilat
auditorio 1 000mk/päivä
luentosali 400mk/päivä
luentosali ryhmätyöhuoneineen 700mk/päivä
ryhmätyöhuone 250mk/päivä
kokoushuone 250mk/päivä
kielistudio 150mk/tunti
sauna 200mk/tunti
ruokasali 200mk/tunti
ruokasalin kabinetti 150mk/tunti
kerhohuone 170mk/tunti
Keilaniemen toimitilat
iso luentosali 800mk/päivä
iso luentosali ryhmätyöhuoneineen 900mk/päivä
luentosali 400mk/päivä
luentosali ryhmätyöhuoneineen 600mk/päivä
ryhmätyöhuone 150mk/päivä
majoitus (2 hengen huone) à 200mk/vuorokausi

Valtion viranomaisilta ei peritä maksuja kehittämiskeskuksen toimitilojen käytöstä eikä majoituspalveluksista.

3 §

Maksu peritään välittömästi suoritteen luovuttamisen jälkeen käteisenä tai laskutuksena. Lasku on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään viivästysajalta 16 prosentin vuotuista viivästyskorkoa.

4 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Tällä asetuksella kumotaan valtion koulutuskeskuksen majoituspalveluksista ja toimitilojen käytöstä perittävistä maksuista 17 päivänä maaliskuuta 1978 annettu asetus (218/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.