199/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

muutetaan työllisyyskoulutuksesta 27 päivänä helmikuuta 1976 annetun asetuksen (206/76) 29§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetulla asetuksella (256/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 42 a ja 51 a§ seuraavasti:

29 §

Alle 20-vuotias oppivelvollisuuden suorittanut henkilö voidaan osoittaa ammattikurssille vain silloin, kun hän ammatillisen peruskoulutuksen saatuaan on täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutuksen tarpeessa tai kun hänelle ei voida ammatillista peruskoulutusta osoittaa.

Julkisen tarkastuksen alaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävään tuettuun opiskeluun voidaan osoittaa 25 vuotta täyttäneitä henkilöitä:

1)jotka ennen oppilaitokseen hakemista ovat olleet vähintään kuusi kuukautta työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa; tai

2)jotka ovat joutuneet taikka ovat joutumassa elinkeinoelämän rakennemuutosten vuoksi työttömiksi.

Suomen ulkopuolella järjestettävälle ammattikurssille ei voida osoittaa henkilöä, joka ei halua siihen osallistua.

42 a §

Ammatillisessa oppilaitoksessa järjestettävään tuettuun opiskeluun osallistuvalle oppilaalle voidaan myöntää ne tämän asetuksen mukaiset taloudelliset edut, joita hän ei saa ammatilliselta oppilaitokselta. Lisäksi oppilaalle korvataan tarvittaessa henkilökohtainen opetusmateriaali.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun opetusmateriaalin korvaamisesta päättää ammatillinen kurssikeskus.

51 a §

Työllisyyskoulutuksesta annetun lain 5 a§:ssä tarkoitettu valtion korvaus suoritetaan kunnallisen tai yksityisen ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle ennakkona kahdessa erässä, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Urpo Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.