184/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain (122/19) 3§:n 16 kohta, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa (858/41), sekä

lisätään 3§:ään uusi 16 a kohta seuraavasti:

3 §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


16)yleisön käytettäväksi aiottujen rautateiden perustaminen ja käyttäminen;

16 a)teletoiminnan harjoittaminen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 60/86
Liikennevaliok. miet. 4/86
Suuren valiok. miet. 201/86

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.