164/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 6§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

6 §

Rajoitetusti verovelvollinen, joka oleskelee Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion viranomaisen välittämässä työpaikassa tehdystä

a) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittömästi liittyvästä työstä, tai

b) lomatyön tai muun sellaisen työn vaihtoa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin kuuluvasta työstä

saamastaan palkasta määrän, jota on pidettävä välttämättömänä hänen elatustaan varten täällä. Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun vähennyksen verovelvollisen on esitettävä työnantajalle sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Hallituksen esitys 240/86
Valtiovarainvaliok. miet. 97/86
Suuren valiok. miet. 220/86

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.