163/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Laki liikevaihtoverolain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 1§:n 2 momentti sekä

lisätään 3§:n 1 momenttiin siitä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (544/86) kumotun f kohdan tilalle uusi f kohta seuraavasti:

1 §

Tavaran myyntinä pidetään tässä laissa myös tavaran muuta luovuttamista ja vuokraamista sekä majoitus- tai ravitsemisliikkeessä tahi liiketoiminnan muodossa muualla tapahtuvaa tarjoilua, niin myös tavaran ottamista käytettäväksi sen myynnin tai muun tässä laissa tarkoitetun liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä muuhun kuin myyntitarkoitukseen.


3 §

Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti ja maahantuonti:


f) tekijän omistama kuvataiteen tuote.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987. Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai tavara on luovutettu tullivalvonnasta taikka tavara on otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 249/86
Valtiovarainvaliok. miet. 105/86
Suuren valiok. miet. 243/86

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.