155/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Laki opintotukilain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain 10§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (48/83), näin kuuluvaksi:

10 §

Opintorahan asumislisää myönnetään perheettömälle, vuokralla kodin ulkopuolella asuvalle opiskelijalle. Asumislisää myönnetään myös perheelliselle opiskelijalle, joka opiskelun takia joutuu asumaan vuokralla eri paikkakunnalla kuin perheensä. Jos opiskelija kuuluu asumistukilain 1§:n 2 momentissa tarkoitettuun ruokakuntaan, joka muodostuu kahdesta tai useammasta henkilöstä, myönnetään asumislisää vain ruokakunnan jäsenen opiskelun takia eri paikkakunnalla olevaa asuntoa varten. Asumislisää voidaan myöntää vuokran suuruuden mukaan korotettuna, jos opiskelija asuu yksin muutoin kuin alivuokralaisena taikka alivuokralaisena vain kaksi huoneistoa käsittävässä rakennuksessa vuokranantajan asuessa itse toisessa huoneistoista. Kunnan, yleishyödyllisen yhteisön tai säätiön ylläpitämässä opiskelija-asunnossa asuva katsotaan yksin asuvaksi myös silloin, kun hänellä on yksin käytössään huone useamman kuin yhden huoneen käsittävässä huoneistossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987, ja sitä sovelletaan mainittua päivää myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään asumislisään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 182/86
Sosiaalivaliok. miet. 28/86
Suuren valiok. miet. 198/86

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.