105/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1987

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suori- tuksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta 19 päivänä joulukuuta 1985 antamansa päätöksen (1080/85) 14§:n 1 momentin sekä lisännyt 14§:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

8 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

14 §

Maksettaessa eläkettä tai 7, 8 ja 10§:ssä tarkoitettuja korvauksia aikaisemmin maksettujen eläkkeiden ja korvausten lisäksi tahi useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena, ennakonpidätys toimitetaan 13§:n 1 tai 2 momentissa määrätyllä tavalla tai korvauksen yhteismäärästä siten kuin 3§:ssä on määrätty.


Maksettaessa työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitettuja työttömyysturvaetuuksia ja työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea aikaisemmin maksettujen suoritusten lisäksi tai useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, kuitenkin enintään seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

 Päiväraha mk/päivä              Pidätys % 
    1,00-80,00                      20 
  80,01-112,00                      25 
 112,01-140,00                      30 
 140,01-167,00                      35 
 167,01-207,00                      40 
 207,01-340,00                      45 
 340,01-                           50 

Siltä osin kuin suoritus kohdistuu samaan kalenterivuoteen, jona se maksetaan, ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa 1§:ssä tarkoitettua pidätystaulukkoa osoittavaa pidätystunnusta käyttäen siten, että kunkin maksukauden suoritukseen lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta kokonaissuorituksesta, ja yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään mahdollisesti aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä.


Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivänä helmikuuta 1987 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.