99/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (963/83) 3 ja 4 § näin kuuluviksi:

3 §

Puolustusvoimissa julkisoikeudellisen palvelussopimuksen perusteella palveleviin samoin kuin Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/84) tarkoitetussa rauhanturvaamisorganisaatiossa palveleviin ja siinä palvelemista varten järjestettävässä koulutuksessa oleviin henkilöihin, jotka eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta vakinaisessa väessä, sovelletaan sotilasrangaistussäännöksistä vain rikoslain 45 luvun 15-17, 22 ja 23§:n säännöksiä.

4 §

Rikoslain 45 luvun rangaistussäännöksiä ei sovelleta puolustusvoimien kenttäpiispan, kenttärovastin tai sotilaspastorin virassa palvelevaan henkilöön.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.