72/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Laki lapsilisälain 1 ja 1 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain 1§:n 2 momentti ja 1 a§, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1055/85), näin kuuluviksi:

1 §

Lapsilisän ja jatkettuna suoritettavan lapsilisän määrä on 2 236 markkaa vuodessa. Jäljempänä 3§:ssä mainitun, lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta on lapsilisän määrä kuitenkin 2 592 markkaa vuodessa, kolmannesta lapsesta 3 348 markkaa vuodessa, neljännestä lapsesta 4 356 markkaa vuodessa sekä viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta 5 252 markkaa vuodessa, paitsi milloin lapsi on 6§:ssä tarkoitetulla tavalla hoidettavana laitoksessa. Kun lapsilisä suoritetaan jatkettuna, se ei vaikuta muiden lasten lapsilisien määrään.


1 a §

Lapsilisä suoritetaan 1§:n mukaan lapsilisään oikeutetusta kolmea vuotta nuoremmasta lapsesta korotettuna 1 284 markalla vuodessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 140/86
Sosiaalivaliok. miet. 24/86
Suuren valiok. miet. 196/86

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.