68/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Asetus vuonna 1987 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72), nojalla:

1 §

Vuodelta 1987 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen laitos, Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

 Työnantajan       Kansan-        Sairaus- 
 sosiaali-         eläke-       vakuutus- 
 turvamaksu-         maksua        maksua 
 prosentti          %:a           %:a  
 7,40            66,892         33,108 

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto, evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

 Työnantajan       Kansan-         Sairaus- 
 sosiaali-         eläk         vakuutus- 
 turvamaksu-        maksua          maksua 
 prosentti          %:a           %:a  
  8,90            55,618          44,382 

3) kun palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnantaja

 Työnantajan       Kansan-         Sairaus- 
 sosiaali-         eläke-        vakuutus- 
 turvamaksu-        maksua          maksua
 prosentti          %:a            %:a  
  4,85           80,412          19,588 
  5,90           83,898          16,102 
  6,50           85,385          14,615 

Vuodelta 1987 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

 Kansaneläke-                Sairausvakuutus- 
   maksua                     maksua 
    %:a                      %:a 
   82,0                      18,0 
2 §

Vuonna 1987 kertyvistä, vuoteen 1986 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)työnantajan lapsilisämaksua 1,0 %

2)työnantajan kansaneläkemaksua 75,7 %

3)työnantajan sairausvakuutusmaksua 23,3 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 1987, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, tammikuussa 1987 kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.