35/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Koskiensuojelulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa (264/61) tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

1) Partakoskessa ja Kärnäkoskessa Savitaipaleen kunnassa;

2) Kermanvirran Kermankoskessa Heinäveden kunnassa;

3) Karvionkoskessa Varisveden ja Kermajärven välillä Heinäveden kunnassa;

4) Konnuskoskessa Konnusveden ja Saviveden välillä Leppävirran kunnassa;

5) Pielisen reitissä Pankajärven yläpuolisissa vesistöissä Lieksan, Nurmeksen ja Kuhmon kaupungeissa;

6) Nurmijoessa Haapajärven ja Säleväjärven välissä Sonkajärven kunnassa;

7) Keyritynjoessa ja Puntinjoessa Juankosken, Nilsiän ja Rautavaaran kunnissa;

8) Tiilikanjoessa Rautavaaran kunnassa;

9) Vaikkojoessa Juuan ja Kaavin kunnissa;

10) Koitajoessa valtakunnanrajan ja Kahvisaaren välissä Ilomantsin kunnassa;

11) Haapajoen-Ukonjoen vesistössä Ilomantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa;

12) Kymijoen alaosassa Koivukosken alapuolelle asti Kotkan kaupungissa;

13) Kymijoessa Hirvijärven ja Tammijärven välillä Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnissa;

14) Kymijoen Ahvionkoskessa, Kultaankoskessa ja Pernoonkoskissa Anjalankosken ja Kotkan kaupungeissa;

15) Kivijärven reitissä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Valkealan kunnissa sekä Anjalankosken ja Kouvolan kaupungeissa;

16) Kalkkistenkoskessa Päijänteen ja Ruotsalaisen välissä Asikkalan kunnassa;

17) Arvajan reitissä Kuhmoisten ja Längelmäen kunnissa ja Jämsän kaupungissa;

18) Kuusaankoskessa, Luijankoskessa ja Kapeenkoskessa Kuhnamon ja Saraveden välissä Laukaan kunnassa ja Äänekosken kaupungissa;

19) Huopanankoskessa ja Keihärinkoskessa Vuosjärven ja Pihkurinselän välillä Viitasaaren kunnassa;

20) Koliman koskireitissä Kärnänkoskesta Kymönkoskeen Viitasaaren kunnassa;

21) Naarakoskessa Naarajärven ja Kuhnamon välillä Äänekosken kaupungissa;

22) Saarijärven reitissä Leuhunkosken yläpuolella Karstulan, Kyyjärven, Multian, Perhon, Pylkönmäen ja Soinin kunnissa sekä Alajärven ja Saarijärven kaupungeissa;

23) Rautalammin reitissä Kuhankosken yläpuolisessa vesistössä Hankasalmen, Jäppilän, Kangasniemen, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, Konneveden, Laukaan, Maaningan, Pielaveden, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Rautalammin, Sumiaisen, Tervon, Toivakan, Vesannon ja Viitasaaren kunnissa, Pieksämäen maalaiskunnassa sekä Iisalmen, Kuopion ja Pieksämäen kaupungeissa;

24) Puuskankoskessa Pienen Sämpiän ja Tuusjärven välissä Mäntyharjun kunnassa;

25) Kiskonjoen - Perniönjoen vesistössä Karjalohjan, Kiikalan, Kiskon, Muurlan, Perniön, Perttelin, Pohjan, Sammatin, Suomusjärven, Särkisalon ja Tenholan kunnissa sekä Salon kaupungissa;

26) Kokemäenjoen Kilpikoskessa sekä Rautaveden Kutalanvuolteessa ja Hiedanvuolteessa Vammalan kaupungissa ja Äetsän kunnassa;

27) Kuokkalankoskessa ja Herralankoskessa Ahtialanjärven ja Kirkkojärven välillä Lempäälän kunnassa;

28) Pihlajaveden reitissä Virtain, Keuruun ja Ähtärin kaupungeissa;

29) Noormarkunjoen Myllykoskessa Noormarkun kunnassa;

30) Lapväärtinjoen-Isojoen vesistössä Kristiinankaupungissa sekä Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kunnissa;

31) Ähtävänjoen alaosassa Evijärven alapuolelle asti Evijärven kunnassa ja Pietarsaaren maalaiskunnassa;

32) Perhonjoessa Murikinkoskesta rautatiesillalle Kruunupyyn kunnassa ja Kokkolan kaupungissa;

33) Lestijoen vesistössä Himangan, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan ja Toholammin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa;

34) Siiponjoessa Kalajoen kunnassa;

35) Kalajoen alaosassa Hamarinkosken alapuolelle asti Alavieskan ja Kalajoen kunnissa sekä Ylivieskan kaupungissa;

36) Pyhäjoen alaosassa Haapakosken alapuolelle asti Pyhäjoen, Merijärven ja Haapaveden kunnissa sekä Oulaisten kaupungissa;

37) Siikajoen alaosassa Pöyrynkosken alapuolelle asti Ruukin ja Siikajoen kunnissa;

38) Kuhmon reitin Saarikoskessa ja sen yläpuolisessa vesistössä Kuhmon kaupungissa;

39) Kiiminkijoen vesistössä Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin, Pudasjärven, Puolangan ja Utajärven kunnissa;

40) Iijoen vesistön keski- ja yläosassa Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa;

41) Kuivajoen vesistössä Kuivaniemen, Ranuan ja Simon kunnissa;

42) Simojoen vesistössä Posion, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnissa sekä Rovaniemen maalaiskunnassa;

43) Vähäjoen vesistössä Tervolan kunnassa ja Rovaniemen maalaiskunnassa;

44) Auttijoen vesistössä Rovaniemen maalaiskunnassa ja Posion kunnassa;

45) Käsmäjoen vesistössä Sallan kunnassa ja Kemijärven kaupungissa;

46) Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan yläpuolisissa vesistöissä Savukosken ja Sallan kunnissa;

47) Tornionjoen - Muonionjoen sivuvesistöissä Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion kunnissa, Rovaniemen maalaiskunnassa sekä Tornion kaupungissa;

48) Tenojoen sivuvesistöissä Inarin ja Utsjoen kunnissa;

49) Näätämöjoen vesistössä Inarin ja Utsjoen kunnissa;

50) Juutuanjoessa ja sen yläpuolisissa vesistöissä Inarin ja Utsjoen kunnissa;

51) Ivalojoen vesistössä Inarin, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kunnissa;

52) Tuulomajoen vesistössä Inarin, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa; sekä

53) Koutajoen vesistössä Kuusamon, Posion ja Sallan kunnissa.

2 §

Vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle, joka sen johdosta mitä 1 §:ssä on säädetty ei voi käyttää hyväksi omistamaansa tai hallitsemaansa vesivoimaa, suoritetaan omistajan tai käyttöoikeuden haltijan niin vaatiessa valtion varoista korvaus, joksi on määrättävä vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon perusteella lasketun käyvän hinnan mukainen täysi korvaus.

3 §

Jos vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle on aiheutunut vesivoiman käyttöönottamiseksi tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityisistä toimenpiteistä sellaisia kustannuksia, jotka ovat koskeneet 1 §:n nojalla kiellettyä voimalaitoksen rakentamista, korvataan nämä kustannukset valtion varoista vesivoiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan niin vaatiessa.

Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetun korvauksen saamiselle on lisäksi, että voimalaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus, johon on liitetty voimalaitoksen rakentamista tarkoittava suunnitelma, on vireillä tämän lain voimaan tullessa.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut korvaukset määrätään siinä järjestyksessä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/77) on säädetty. Mainitun lain 82§:ssä säädetyt kustannukset on määrättävä valtion maksettavaksi. Menettelystä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä mainitun lain 97 §:ssä on säädetty.

5 §

Ounasjoen erityissuojelusta annetun lain (703/83) 2 §:ssä tarkoitettuun korvaukseen sovelletaan, mitä tämän lain 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentissa ja 4 §:ssä on säädetty.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Määräystä tässä laissa tarkoitettuun korvaustoimitukseen on haettava viiden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Asiassa, jossa lupa voimalaitoksen rakentamiseen on myönnetty ja lupapäätös on saanut lainvoiman ennen tämän lain voimaantuloa, sekä asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty vesilain 2 luvun 26 §:ssä tarkoitettu töidenaloittamislupa, sovelletaan mitä vesilaissa on säädetty.

Hallituksen esitys 25/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 21/86
Suuren valiok. miet. 216/86

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.