34/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Laki Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta 10 päivänä kesäkuuta 1921 annetun lain (173/21) 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1973annetussa laissa (123/73) sekä

lisätään lakiin uusi 3 momentti, seuraavasti:


Henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan, ei kuitenkaan saa antaa evankelis-luterilaista uskonnonopetusta eikä henkilö, joka ei kuulu ortodoksiseen kirkkokuntaan, ortodoksista uskonnonopetusta maan oppilaitoksissa. Opetusministeriö voi, kuultuaan edellisessä tapauksessa asianomaista tuomiokapitulia ja jälkimmäisessä tapauksessa ortodoksista piispainkokousta, antaa uskonnon opettamiseen erivapauden.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranhaltijan kuulumisesta asianomaiseen kirkkoon tai kirkkokuntaan on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Hallituksen esitys 217/85
Sosiaalivaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 133/86

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.