24/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/82) 15§ sekä 16§:n 1 momentti ja 4 momentin merkkejä 361 ja 371 koskevat kohdat, sekä

lisätään 16§:n 4 momenttiin uudet merkkejä 362-364 koskevat kohdat seuraavasti:

15 §

Kieltoa tai rajoitusta osoittava liikennemerkki on yleensä ympyrän muotoinen ja punareunainen.

16 §

Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan tien tai ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Merkit 311-324 ja 331 voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkit 332, 334, 362, 364, 374 ja 384 voidaan sijoittaa yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. Merkki 351 sijoitetaan tien tai ajoradan molemmille puolille. Merkit 371, 372, 375, 376, 381 ja 382 sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, jota kielto tai rajoitus koskee.


Kielto- ja rajoitusmerkit ovat:


361. Nopeusrajoitus

Merkki 361

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä seuraavaan merkkiin 361-363, 572 tai 573 saakka. Merkin voimassaolo päättyy myös merkkiin 571, jollei välittömästi merkin 571 jälkeen ole liikennemerkillä osoitettu uutta nopeusrajoitusta. Tiellä, jolla on enintään 30 km/h nopeusrajoitus, voi olla nopeutta alentavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta.

Merkillä 361 ja lisäkilvellä ''Yleisrajoitus'' voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoituksen alaiselta tieltä tai alueelta yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuuluvalle alueelle. Merkillä 361 ja lisäkilvellä ''Alue'' voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoitusalueen sisällä olevalta merkillä 361 osoitetun nopeusrajoituksen alaiselta tieltä takaisin nopeusrajoitusalueelle.

Vaihtuvaa nopeusrajoitusta osoittavassa merkissä voi pohjaväri olla musta ja numerot valkoiset.

362.Nopeusrajoitus päättyy

Merkki 362

Merkillä osoitetaan, että merkillä 361 osoitettu nopeusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisen tai alueellisen nopeusrajoituksen piiriin.

363.Nopeusrajoitusalue.

364.Nopeusrajoitusalue päättyy

Merkit 363 ja 364

Merkeissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa merkeillä rajoitetulla alueella. Alueen sisällä voidaan suurimmasta sallitusta nopeudesta määrätä muuta merkillä 361. Alueella, jolla on enintään 30 km/h nopeusrajoitus, voi olla nopeutta alentavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta.

371.Pysäyttäminen kielletty

Merkki 371

Merkillä kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen taikka merkkiin 371-376, 381-384 tai 521 asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä. Merkkiä voidaan pienoiskoossa käyttää pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojuksessa osoittamaan, että pysäyttäminen asianomaisella paikalla on kielletty.

Merkki ei koske tieliikennelain mukaan sallittua pysäyttämistä jalkakäytävälle tai pyörätielle eikä tieliikenneasetuksen mukaan sallittua pysäyttämistä linja-auton tai raitiovaunun pysäkille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.