7/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla väliaikaisesti lisätyn 46 b§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa(951/85), näin kuuluvaksi:

46 b §

Verovelvollinen, joka on vastuussa ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä, saa vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan kauppa- ja teollisuusministeriön mainitulle vuodelle atomienergialain (356/57) 4 ja 5§:n nojalla vahvistaman ydinjätehuoltovarauksen kokonaismäärän. Vuosilta 1983-1986 toimitettavissa verotuksissa verovelvollinen saa vähentää kauppa- ja teollisuusministeriön verovuodelle ja sitä edeltäneelle vuodelle vahvistamien ydinjätehuoltovarausten erotuksen. Näiltä vuosilta toimitettavissa verotuksissa voidaan kuitenkin vähentää enintään seuraavat määrät:

Verovuosi Vähennyksen enimmäismäärä
1983 220 miljoonaa markkaa
1984 220 ,,
1985 240 ,,
1986 260 ,,

Vähentäminen edellyttää lisäksi, että varaus on tehty myös verovelvollisen kirjanpidossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Hallituksen esitys 217/86
Valtiovarainvaliok. miet. 85/86
Suuren valiok. miet. 183/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.