6/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki liikevaihtoverolain 55 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 55 b§, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (608/76), näin kuuluvaksi:

55 b §

Jos suoritettavaksi edellä tässä luvussa säädetyin tavoin vahvistetun veron määrä vähennettynä palautettavaksi ehkä vahvistettujen verojen määrällä on kalenterivuodelta enintään 2 000 markkaa, suoritettu vero maksetaan takaisin verovelvolliselle luonnollisellehenkilölle. Jos kalenterivuodelta edellä mainituin tavoin lasketun veron määrä on yli 2 000 markkaa, mutta enintään 3 273 markkaa, verosta maksetaan takaisin määrä, joka saadaan, kun 3 333 markasta vähennetään laskettu vero ja näin saatu erotus kerrotaan luvulla 1,5.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 takaisin maksettavaan veroon.

Hallituksen esitys 199/86
Valtiovarainvaliok. miet. 77/86
Suuren valiok. miet. 166/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.