Säädökset alkuperäisinä: 1987

1340/1987
Asetus Kuopion yliopiston, Lapin korkeakoulun ja Vaasan korkeakoulun eräiden virkojen perustamisesta
1339/1987
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta
1338/1987
Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta
1337/1987
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13§:n muuttamisesta
1336/1987
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain 21§:n muuttamisesta
1335/1987
Laki maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain muuttamisesta
1334/1987
Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta
1333/1987
Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista
1332/1987
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen korvaamiseksi maksettavasta rukiin ja vehnän lisähinnasta
1331/1987
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen korvaamiseksi maksettavista rehuksi myytävän tai alkoholin valmistuksessa käytettävän vehnän hinnanalennuskorvauksista
1330/1987
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista nautayksikköpohjaisista yleiskorvauksista
1329/1987
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
1328/1987
Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1327/1987
Sokerilaki
1326/1987
Asetus valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1325/1987
Asetus korkealaatuisen siemen- ja taimiaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1324/1987
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1323/1987
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta
1322/1987
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27§:n muuttamisesta
1321/1987
Laki maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain 17§:n muuttamisesta
1320/1987
Laki maatilalain muuttamisesta
1319/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
1318/1987
Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1317/1987
Laki eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta
1316/1987
Laki luopumiseläkelain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
1315/1987
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 e§:n muuttamisesta
1314/1987
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
1313/1987
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta
1312/1987
Laki maatalouslautakunnista annetun lain 3§:n muuttamisesta
1311/1987
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1310/1987
Laki maatilalain muuttamisesta
1309/1987
Laki maataloushallinnosta annetun lain muuttamisesta
1308/1987
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1307/1987
Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1306/1987
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1305/1987
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1304/1987
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1988
1303/1987
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1302/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1301/1987
Asetus kansanterveysasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.