950/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 31 § sellaisena kuin se on 20

päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa (1005/74), ja

muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 29 ja 30 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa

(162/85) sekä 29 ja 30 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

3 §

Palkan ja elinkeinotulon ulosmittauksen johdosta annetuista maksukielloista ulosottomiehen on pidettävä velallisten nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen järjestettyä kortistoa.


29 §

Milloin ulosottomies havaitsee, että hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, oikeudenkäynti omaisuuden peräyttämiseksi ulosottoon tai muut erikoistoimenpiteet ovat tarpeen saamisen perimiseksi, ulosottomiehen on viipymättä ilmoitettava siitä ulosoton hakijalle. Milloin ulosottoselvitys on toimitettu, ulosottomiehen on liitettävä ilmoitukseen ote ulosottoselvityspöytäkirjasta.

30 §

Ulosottomiehen on ulosoton hakijan pyynnöstä annettava velalliselle tiedoksi konkurssisäännön 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksukehotus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Cristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.