919/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa

Oikeusministeriö on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 18 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (917/86), sekä 20 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto huolehtii naisille tuomittujen ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta lääninhallitusten sijasta, jos rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu 31 päivän joulukuuta 1986 jälkeen.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanoon sovelletaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annettua asetusta (447/75) seuraavin poikkeuksin:

1) asetuksen 1 §:n 1 momentissa, 2 §:n 3 ja 4 momentissa ja 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu väliaikainen täytäntöönpanokirja lähetetään lääninhallituksen sijasta vankeinhoito-osastolle;

2) korkein oikeus lähettää asetuksen 3 §:n 4 momentissa tarkoitetun keskeytysmääräyksen sekä oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikölle että vankeinhoito-osastolle ja vankeinhoito-osasto ilmoittaa määräyksestä 4 §:n 2 momentin mukaisesti rangaistuslaitoksen johtajalle taikka maistraatille tai nimismiehelle;

3) asetuksen 4 §:n 1 momentissa ja 8 a §:ssä mainitut tehtävät hoitaa vankeinhoito-osasto;

4) asetuksen 7 §:n 2 momentissa ja 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään vankeinhoito-osastolle;

5) asetuksen 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset tehdään sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja toimitetaan tässä päätöksessä tarkoitetusta täytäntöönpanosta huolehtiville vankeinhoito-osaston virkamiehille osaston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla;

6) vankeinhoito-osasto antaa asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon päätöksestään suoraan tuomitulle sanotussa momentissa säädetyllä tavalla;

7) asetuksen 13 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset tehdään ja asiakirjat palautetaan vankeinhoito-osastolle;

8) vankeinhoito-osasto selvittää tuomitun oleskelupaikkakunnan ja antaa tuomittua koskevan etsintäkuulutuksen 13 §:n mukaisesti;

9) vankeinhoito-osasto huolehtii 15 §:ssä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä, jotka voidaan suorittaa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla; sekä

10) vankeinhoito-osasto valvoo, että vankeusrangaistukseen tuomitut toimitetaan rangaistustaan suorittamaan, minkä ohella lääninhallitukset valvovat edelleen kaupunginvoutien ja nimismiesten toiminnan lainmukaisuutta ja tehokkuutta vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Jos 1 §:ssä tarkoitettu vankeusrangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, lääninhallitus huolehtii täytäntöönpanon loppuun saattamisesta.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Nuorempi hallitussihteeri
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.