917/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 2 b §, 5 §:n 2 momentti ja 16 §:n 2 momentti,

näistä 2 b § sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (931/79), sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § sekä siitä 12 päivänä joulukuuta 1975 annetulla asetuksella (937/75) kumotun 18 §:n tilalle uusi 18 § seuraavasti:

2 b §

Kun alioikeus on tuominnut syytetyn yhdestä tai useammasta rikoksesta vähintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen, sen on 30 päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lähetettävä vangittua henkilöä koskevasta asiasta lääninvankilaan ja muuta henkilöä koskevasta asiasta oikeusministeriön vankeinhoito-osaston keskusvankirekisteriin syytteen ja päätöksen sekä sen perustelun sisältävä pöytäkirjan ote. Ote on lähetettävä erikseen jokaisesta samalla päätöksellä tuomitusta syytetystä. Näin on meneteltävä myös siinä tapauksessa, että asia on siirretty toiseen tuomioistuimeen tai rangaistus on ehdollinen.

5 §

Jos samalla kertaa on pantava täytäntöön useampia rangaistuksia, jotka rikoslain 7 luvun säännösten mukaan on yhdistettävä, johtajan on ilmoitettava siitä hovioikeudelle. Ilmoituksen voi tehdä myös oikeusministeriön vankeinhoito-osasto tai lääninhallitus.


8 a §

Milloin täytäntöönpanoviranomaiselle lähetetty täytäntöönpanokirja on puutteellinen, täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sen täydentämiseksi.

16 §

Kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä lääninhallituksen on lähetettävä oikeuskanslerille oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittu luettelo niistä tuomituista, joiden vankeusrangaistukset ovat täytäntöönpanokelpoisia ja joita koskevat täytäntöönpanokirjat ovat ennen vuosineljännestä saapuneet lääninhallitukselle mutta joita ei vielä ole toimitettu rangaistustaan suorittamaan.

18 §

Oikeusministeriö voi määrätä, että tämän asetuksen mukaan lääninhallitukselle kuuluvia tehtäviä siirretään oikeusministeriön vankeinhoito-osaston suoritettaviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.