823/1986

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Laki verotuslain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 72 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (70/83), näin kuuluvaksi:

72 §

Harkintaverotusta ei sovelleta luonnollisen henkilön, erillisenä verovelvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän eikä sellaisen kotimaisen avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön, jonka yhtiömiehinä verovuoden aikana on ollut vain luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä, harjoittamasta liikkeestä saatuun tuloon. Harkintaverotusta ei sovelleta muustakaan liikkeestä saatuun tuloon viitenä ensimmäisenä verovuotena liikkeen perustamisesta lukien, mikäli sitä ei voida katsoa perustetun ennestään olemassa olevan liikkeen toiminnan jatkamista varten.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 83/86
Valtiovarainvaliok. miet. 48/86
Suuren valiok. miet. 109/86

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.