819/1986

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 28 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1978 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (1090/78 ja 1112/85), uusi näin kuuluva 3 momentti:

28 §

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa on säädetty enimmäisprosenttimääristä, on turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun turvavaraston sekä tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilaissa (303/83) ja lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (402/84) tarkoitetun velvoitevaraston hankintamenosta verovuoden kulua enintään 75 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 88/86
Valtiovarainvaliok. miet. 39/86
Suuren valiok. miet. 101/86

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.