763/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Laki valtiopäiväjärjestyksen 76 a ja 82 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 76 a § ja 82 a §:n 5 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (237/79), näin kuuluviksi:

76 a §

Kun eduskunnan palkkavaltuuskunta on alistanut virka- tai toimiehtosopimusta tahi virkamiesten taikka viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista määräävää valtioneuvoston tahi kunnallisen sopimusvaltuuskunnan päätöstä koskevassa asiassa tekemänsä päätöksen eduskunnan vahvistettavaksi, tulee eduskunnan, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös.

82 a §

Palkkavaltuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisitoista jäsentä on läsnä. Jos valtuuskunnan jäsenet eivät ole päätöksestä yksimielisiä, tulee päätökseksi se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä tasan katsotaan virka- tai toimiehtosopimus tahi virkamiesten taikka viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista määräävä valtioneuvoston tahi kunnallisen sopimusvaltuuskunnan päätös hyväksytyksi, muissa asioissa ratkaisee arpa. Päätöksen tekemiseen hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa ja 66 §:n 3 momentissa tarkoitetuista alistamisista vaaditaan enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt valtuuskunnan päätökseen, on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan.

Virka- tai toimiehtosopimuksen tahi virkamiesten taikka viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista määräävän valtioneuvoston tahi kunnallisen sopimusvaltuuskunnan päätöksen toimittaa palkkavaltuuskunnan hyväksyttäväksi valtioneuvosto. Palkkavaltuuskunnan tehtyä asiassa päätöksen on se välittömästi saatettava valtioneuvostolle tiedoksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 239/84
Toisen lakivaliok. miet. 3/86
Suuren valiok. miet. 50/86

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.