754/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan Suomen Hallitusmuodon 91 §:n 4 momentti ja

muutetaan 65 §:n 1 momentti, 89 §, 90 §:n 1 momentti sekä 91 §:n 2 ja 3 momentti, näistä 90 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1947 annetussa laissa (539/47), näin kuuluviksi:

65 §

Uusia virastoja ja laitoksia voidaan perustaa tulo- ja menoarvion rajoissa sen jälkeen, kun niiden yleisistä perusteista on säädetty lailla.

Virkoja voidaan perustaa tulo- ja menoarvion rajoissa, niin kuin siitä lailla säädetään. Myös eläkeoikeudesta säädetään lailla.


89 §

Hovioikeuksien jäsenten ja korkeakoulujen professorien virat sekä 88 §:n 1 momentissa mainitut virat on, jollei 90 §:ssä toisin säädetä, viran oltua haettavaksi julistettuna täytettävä virkaehdotuksen nojalla, johon se viranomainen, jolta virkaa on haettu, panee hakijoista kolme vahvistettujen perusteiden mukaan ansiokkainta. Hovioikeuksien jäseniä koskevasta virkaehdotuksesta on korkeimman oikeuden annettava lausuntonsa.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen virkojen täyttämisestä säädetään erikseen lailla tai asetuksella.

90 §

Siitä, missä järjestyksessä korkeakoulujen, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan virat, raastuvanoikeuden ja maistraatin pormestarin ja neuvosmiehen virat sekä Suomen

Pankin virat on täytettävä, on voimassa erityisiä säännöksiä.


91 §

Lailla voidaan säätää tuomarin velvollisuudesta erota virasta määräikään tultuaan tai työkykynsä menetettyään.

Muiden virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan sekä tuomarien ja muiden virkamiesten virkasuhteen perusteista säädetään muutoin erikseen lailla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.