689/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen 29 §:n 1 momentti, 39 §:n 3 momentti ja 116 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 29 § 1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (686/68) sekä 39 §:n 3 momentti ja 116 §:n 3 momentti 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (673/66), näin kuuluviksi:

29 §

Ehdotus yleiskaavaksi on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan, sen jälkeen kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnan ilmoitusten tiedoksisaattamisesta on erikseen säädetty. Muistutukset ehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisesti kaupunginhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Ehdotuksesta on hankittava seutukaavaliiton, naapurikuntien, rakennuslautakunnan ja ympäristönsuojelulautakunnan sekä tarpeen mukaan niiden muiden viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot, joiden toimialaa ehdotus koskee.


39 §

Ehdotuksesta on hankittava rakennuslautakunnan, ympäristönsuojelulautakunnan, terveyslautakunnan ja palolautakunnan sekä naapurikunnan lausunto, jos se on katsottava tarpeelliseksi. Myös seutukaavaliitolta on hankittava lausunto, jos sitä 32 §:n 3 momentin säännökset huomioon ottaen on vielä pidettävä tarpeellisena. Naapurikunnan ja seutukaavaliiton on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.


116 §

Ehdotuksesta on hankittava rakennuslautakunnan, ympäristönsuojelulautakunnan, terveyslautakunnan ja palolautakunnan sekä naapurikunnan lausunto, jos se on katsottava tarpeelliseksi. Myös seutukaavaliitolta on hankittava lausunto, jos sitä 32 §:n 3 momentin ja 114 §:n 2 momentin säännökset huomioon ottaen on vielä pidettävä tarpeellisena. Naapurikunnan ja seutukaavaliiton on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.