674/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1986

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla (931/79 ja 966/83), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

2 §

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Sen jälkeen tuomioistuimen on 1 tai 2 momentissa säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että päätösilmoitustiedot ovat valmiit toimitettaviksi saajilleen. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa tarvittavat päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste on täytäntöönpanokirja. Tuomiolauselmajärjestelmään otetun hovioikeuden on lähetettävä ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästään, vangittua koskevasta asiasta 2 momentissa tarkoitetuksi väliaikaiseksi täytäntöönpanokirjaksi heti tuloste päätöksestään.


3 a §

Tietokoneella valmistettu täytäntöönpanokirja on varmennettava valmistamisesta vastaavan virkamiehen allekirjoituksella. Allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.