608/1986

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 16 §:ään uusi näin kuuluva 6 momentti:

16 §
Oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan

Osa-aikaeläkettä saavan henkilön oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan määräytyy osa-aikaeläkkeen alkamishetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti. Sama koskee henkilöä, joka on saanut osa-aikaeläkettä välittömästi ennen ansioon suhteutetun päivärahan saamista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 61/86
Sosiaalivaliok. miet. 10/86
Suuren valiok. miet. 75/86

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.