568/1986

Annettu Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1986

Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 13 §:n 3-6 momentti ja 50 §,

näistä 13 §:n 3-6 momentti sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (355/83), sekä

muutetaan 13 §:n 2 momentti ja 51 §,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

13 §

Kunnan palo- ja pelastustoimen päätoimiselta henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään asetuksella. Sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan ja puolivakinaisen palokunnan vastaavan sivutoimisen henkilöstön kelpoisuudesta määrää tarvittaessa sisäasiainministeriö.

51 §

Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä palo- ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatuvaatimuksista, malleista, mitoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista laitteista, kaluston, välineistön ja laitteiden valmistuksesta, maahantuonnista, kaupasta, asennuksesta, tarkastuksesta ja huollosta. Sisäasiainministeriö tai sen tähän tehtävään määräämä voi suorittaa määräysten noudattamisen toteamiseksi tarkastuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Hallituksen esitys 63/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 4/86
Suuren valiok. miet. 61/86

Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.