542/1986

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 99 §:ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (617/82), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

99 §

Valtiovarainministeriöllä on oikeus erityisistä syistä hakemuksesta myöntää osittainen tai täydellinen vapautus 19 §:n nojalla määrätystä korotuksesta ja 100 a §:n nojalla määrätystä veronlisäyksestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Hallituksen esitys 74/86
Valtiovarainvaliok. miet. 28/86
Suuren valiok. miet. 78/86

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.