506/1986

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Haastemiesasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun haastemieslain (505/86) 6 §:n 2 momentin ja 7 §:n nojalla:

1 §

Raastuvanoikeus, maistraatti ja poliisipiirin päällikkö johtavat ja valvovat virastonsa tiedoksiantotoimintaa.

Haastemiesten ja muiden tiedoksiantotehtäviä toimittavien työnjako tiedoksiantoasioissa voidaan vahvistaa viraston työjärjestyksessä tai ohjesäännössä.

2 §

Haastemiehille annetaan oikeusministeriön vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja tarvittaessa esitettävä.

Haastemieslain (505/86) 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun virkamiehen tai toimihenkilön on tarvittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan toimittaa tiedoksiantoja.

3 §

Milloin tiedoksi annettavat asiakirjat on toimitettu ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä väärälle viranomaiselle, on ne lähetettävä asianomaiselle viranomaiselle, jollei ole syytä, minkä vuoksi asiakirjat olisi palautettava tiedoksiantoa pyytäneelle. Milloin tiedoksiannon voi toimittaa haastemieslain 6 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu henkilö, voidaan asiakirjat lähettää suoraan asianomaiseen laitokseen taikka joukko-osastoon tai vastaavaan. Asiakirjojen lähettämisestä on ilmoitettava tiedoksiantoa pyytäneelle, jollei se ole ilmeisesti tarpeetonta.

4 §

Haastemieslain 6 §:n 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetun henkilön, joka on määräyksen perusteella oikeutettu toimittamaan tiedoksiantoja, on kirjoittaessaan tiedoksiannosta todistuksen merkittävä siihen nimensä ja virka-asemansa lisäksi sanat "määrättynä toimittamaan tiedoksiantoja".

5 §

Paikallispoliisiin kuuluva poliisimies on velvollinen suorittamaan tiedoksiantoja hallintoasioissa ja rikosasioissa sekä poliisipiirin päällikön antamasta määräyksestä muunkinlaisissa asioissa.

6 §

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö antavat kumpikin omalla hallinnonalallaan tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Haastetiedoksiannoista suoritettavista maksuista on säädetty erikseen.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.