436/1986

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä joulukuuta 1983 ja 24 päivänä elokuuta 1984 annetuilla laeilla (916/83 ja 641/84), autokoulunpitolupaa koskevan nimikkeen jälkeen uusi Autorekisterikeskuksen päätöstä koskeva näin kuuluva nimike:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autorekisterikeskus on antanut moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähintään 100 ja enintään 1 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Hallituksen esitys 22/86
Valtiovarainvaliok. miet. 19/86
Suuren valiok. miet. 40/86

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.