426/1986

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Laki työttömyysturvalain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 11 §:n otsikko ja

lisätään 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

11 §
Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä tapauksissa

Jos työntekijä on tehnyt työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain (124/84) 10 §:n mukaisen ilmoituksen eikä tätä ilmoitusta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana, ei ennen asiassa tehtyä lopullista ratkaisua voida katsoa, että henkilö olisi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Milloin työsuhteen on katsottava asiassa annetun lainvoimaisen tuomion tai muun työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain mukaan lopullisena pidettävän ratkaisun jälkeen päättyneen työntekijästä johtuneesta syystä, sovelletaan takaisinperintään 31 §:n säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun kuuden viikon ajalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1986.

Hallituksen esitys 248/85
Sosiaalivaliok. miet. 6/86
Suuren valiok. miet. 43/86

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.