311/1986

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1986

Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/85) 19 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

19 §
Asian käsittely

Liiketoimintakiellon kumoamista koskevan hakemuksen käsittelyssä noudatetaan hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annettua lakia (307/86). Tuomioistuin huolehtii kuitenkin syyttäjän kuulemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla liiketoimintakielto on kokonaan tai osittain kumottu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 90/85
Lakivaliok. miet. 9/85
Suuren valiok. miet. 1/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.