308/1986

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1986

Laki avioliittolain 43 ja 44 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 43 ja 44 § näin kuuluviksi:

43 §

Avioehtosopimus on jätettävä sen paikkakunnan alioikeuteen, missä jommallakummalla sopijapuolella on kotipaikka. Jollei kummallakaan ole kotipaikkaa Suomessa, on avioehtosopimus jätettävä Helsingin raastuvanoikeuteen.

Tuomioistuimen on rekisteröitävä avioehtosopimus ja viivytyksettä toimitettava rekisteröimisestä kuulutus Viralliseen lehteen.

44 §

Avioehtosopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että se on annettu tuomioistuimelle ja asianmukaisesti rekisteröity. Avioehtosopimus tulee voimaan, vaikka rekisteröimisen olisi toimittanut muu kuin 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu alioikeus.

Jäljempänä 45 §:ssä tarkoitettu avioehtosopimus, jolla lahjoitetaan kihlakumppanille tälle avioliittoa päätettäessä tulevaa omaisuutta, raukeaa, jollei avioehtosopimusta ole jätetty tuomioistuimelle kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona avioliitto on päätetty.

Avioehtosopimus ei tule voimaan, jos se on jätetty tuomioistuimelle vasta sen jälkeen, kun puoliso on kuollut tai avioliitto on tuomiolla purettu tai puolisoille on myönnetty asumusero.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Avioehtosopimusta, joka ennen tämän lain voimaantuloa on otettu tuomioistuimen pöytäkirjaan, ei ole pidettävä pätemättömänä sillä perusteella, että se on jätetty väärään tuomioistuimeen. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ennen tämän lain voimaantuloa toimitetun omaisuuden osituksen tai erottelun taikka ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn oikeustoimen pätemättömyyttä.

Hallituksen esitys 90/85
Lakivaliok. miet. 9/85
Suuren valiok. miet. 1/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.