241/1986

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1986

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (929/79), sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

4 §

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Ulosottotoimin perittävää vakuutusmaksua voidaan kuitenkin viivästyskoron sijasta korottaa kertakaikkisesti 12 prosenttia.


4 a §

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen vakuutusmaksuun tai sen palautukseen, joka asetuksen tullessa voimaan oli viivästynyt.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.